Vases Clarinette 10" x 32"

SKU: VAS-2OUV-32

10" x 32"